Forbedring av sponsor systemet

Vi har den siste tiden jobbet med en del justeringer, som bedre tilrettelegging og automatisering av vårt sponsor system, slik at nye sponsorer får raskere tilgang til blant annet videoblogger. Dette for å kunne følge opp nye sponsorer fremover, slik at vi er trygge på at e-mailer og tilgang til goder kommer frem.

Dersom noen av våre sponsorer så langt ikke har mottatt e-mail for tilgang til våre to første goder for Level 1 og 2, ber vi deg om å ta kontakt. Er noe vi prioriterer høyt, så er det våre fantastiske fundere.

Goodies til Level 3 er under forberedelse… 

Kommentarer er lukket.