Støtt denne dokumentarfilmen med et fritt beløp!

Nå kan du selv velge ønsket beløp for din støtte til filmen!

Tidligere i år forlenget vi vår sluttdato for tilgang til nivåbasert sponsing som støtte til dokumentarflim. Filmen “Energiarbeid“. Man kunne velge mellom 7 forskjellige Levels tilknyttet forskjellige goder. Denne muligheten gikk ut 1. november.

Mens vi jobber videre i ro og mak med vår produksjon, stenger vi ikke ute de som fortsatt ønsker å støtte innspillingen av filmen, vi trenger dere også. Derfor har vi åpnet for fritt støttebeløp, du velger helt selv hva du som sponsor føler det er verdt å bidra med i denne filmen.

Hva med tidligere sponsorer og nivåer?

Vi har nå hatt to ganske lange perioder hvor vi ønsket å tilby publikum noe tilbake for den støtten og det bidraget som ble donert til filmes produksjon. Ved at man kunne velge en Level med et passende beløp som passet din interesse og ønske for prosjektet, ønsket vi å gi noe tilbake til deg via et utvalg av goder. I løpet av denne tiden har vi med stor glede  og takknemmelighet mottatt kr. 21,463,-.

En slik måte å finansiere et filmprosjekt på, via crowdfunding, er fortsatt nytt i Norge. Men vi har gitt publikum en god periode med mulighet til å bidra og å motta disse godene. For vår egen del ønsker vi å lette litt på det administrative arbeidet rundt dette videre i produksjonen, og vi har tidligere skrevet at vi også jobber med litt andre finansieringsmåter for videre fremgang.

De som allerede har bidratt med et beløp til denne dokumentaren er ikke glemt, og vi passer godt på navn og kontaktinformasjon. Dere vil bli fulgt videre opp.

Hva med støtte fra nye sponsorer til filmen?

For at vi ikke skal gjøre noe feil eller gjøre til en urettferdig endring for våre velsignede eksisterende sponsorer, vil følgende endringer gjelde for donasjoner som nå er åpnet for fritt beløp.

  • Vår Levels/nivåer gjelder ikke lenger, og de respektive godene er ikke aktive for nye sponsorer
  • Det er åpnet for innbetaling av et helt fritt beløp, hvor vi anser din investering, uansett beløp som en interesse for videre fremgang og fullførelse av filmprosjektet. Men,
  • Alle beløp UNDER kr. 350,- vil motta våre bak-kamera videoblogger og oppdateringer under produksjonen
  • Alle beløp OVER kr. 350,- vil motta tilsvarende + 1 DVD’en med filmen.
  • Alle beløp OVER kr. 5000,- vil motta tilsvarende tidligere Level 7.

Dette innebærer, som et eksempel, at om du gir oss et bidrag på kr. 50,- vil du fortsatt motta bak-kamera oppfølginger. Ønsker du å støtte produksjonen med f.eks. 3999,- vil du motta tilsvarende samt DVD’en med filmen.

Er du fra en annen planet, elsker oss og ideen vår, samt ønsker at prosjektet skal gjennomføres uten hindringer, uten endeløse timer med gratisarbeid og gi oss medvind i håret med et beløp på 10.000,- kr, vil du fortsatt motta Level 7. Men vi elsker deg åpentlyst tilbake og vil kreditere deg for det! (med mindre våre sponsorer ønsker å være anonyme).

Støtte til dokumentarfilm

Velkommen med på lasset til alle nye sponsorer. Vi trenger dere, og takker for nye bidrag. Du bør få med deg nyeste oppdateringer ved å inkludere deg på vår nyhetsmail liste, eller lik oss på Facebook.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med crew og administrativt her.

Se også hva som skjer rundt prosjektet vårt på Facebook

Tags:

No comments yet.

Leave a Reply