Ditt bidrag til filmproduksjonen

Takk for at du ønsker å bidra i denne filmproduksjonen med din støtte. Din donasjon blir gjort via PayPal, som er en velkjent, sikker og rask løsning. Du trenger ikke en egen PayPal konto for å fullføre. Etter din betaling er registrert blir du tatt tilbake til våre websider.

PayPal internet paymentsMotionEffect

Awesome! You are about to support Dokumentaren Energiarbeid.

  • Payment Information

  • Du vil motta VIP oppfølging på produksjonen underveis. Vi deler bak-kamera detaljer som ikke vil vises på TV eller DVD senere. Det vil heller ikke publiseres på våre websider. Du får også tilsendt filmens plakat som et desktop bilde/bakgrunn bilde til din PC med filmen budskap.
  • kr 150

Vi anbefaler at du leser vår FAQ side for nyttig informasjon