Ditt bidrag til filmproduksjonen

Takk for at du ønsker å bidra i denne filmproduksjonen med din støtte. Din donasjon blir gjort via PayPal, som er en velkjent, sikker og rask løsning. Du trenger ikke en egen PayPal konto for å fullføre. Etter din betaling er registrert blir du tatt tilbake til våre websider.

PayPal internet paymentsMotionEffect

[project_purchase_form product=”1″]